Xenical 120mg

Indikationer:

XENICAL rekommenderas för fetmahantering inklusive viktminskning och vikthanteringnär det användssomen del isamband med enminskadkalori diet. XENICAL rekommenderas ocksåattminskarisken för viktåtervinning eftertidigare viktminskning.