Suboxone 8mg

Indikationer:

Suboxone 8mg tablettär ordinerad för behandling av opioidrelianceochärgynnadförinduktion. Suboxone 8mg sublingual tablettb ordeanvändassomen del av en total behandling avser att införa rådgivning och psykosocialt stöd.

Category: