Somadril Comp 350mg

Indikation

Somadril klassificeras som smart medicin speciellt för behandling av muskel smärta. Det finns i 250 mg och 350 mg vita tabletter.

Category: