Oxycodone 40mg

Denna medicinering används för att lindra måttlig till svår smärta. Oxykodon tillhör en klass läkemedel som kallas opioider (narkotiska) smärtstillande medel. Det fungerar i hjärnan för att ändra hur din kropp känner och svarar på smärta