Morfin 60mg

Indikationer:

Morfin äroftagodkändsom “off-label” förattbotasmärta hos sjuka barn. Morfin kan varaettbättrevalför dem somlider av svårsmärta. Morfin används för attlugna de extrema lösatarmarna.

Category: