Lyrica 300mg

Indikationer:

LYRICA ärordinerat för administrering av neuropatisk smart aisamband med diabetisk periferneuropatioch postherpetic neuralgi. Lyrica används med olika läkemedel för attbehandla vissatyper av anfall (centralaanfall).

Category: