Kodeine 60mg

Indikationer:

Codeine är hänvisat som smärtstillande medel för att försiktigt hjälpa till tempererad smärta. Kodin kan förbättra effekterna av olika smärtstillande analgetika, alkohol, allmän smärtstillande medel och lugnande medel.

 

Category: