Fentanyl 100mcg

Indikationer

Fentanyl används för folk som har allvarligt oändligt obehag, till exempel cancervärk. Fentanyl arbetar med att ändra hur din kropp känner och svarar på smärta. Det används för att kontrollera smärta under operationen.

Category: