Adderall 30mg

Indikationer:

Adderall är indicerat för att bota kontrollerande beteende och olägenheter att fokusera. Adderall undviker också indikationer på narkolepsi som innehåller höga dåsighet och abrupta attacker av dagtidsträthet.

Category: